Strona główna - 7

Przejdź do treści
W związku z końcem roku budżetowego prosimy nie wpłacać w grudniu żadnych kwot dotyczących opłat za styczeń 2021 r.
 
Wpłaty takie zostaną zwrócone do wpłacającego.


W dniu 07.09.2020r. z powodu ważnych prac na platformie SIO i   LIBRUS sekretariat CMS będzie niedostępny dla rodziców i petentów z  zewnątrz. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego we wtorek  08.09.20 w godzinach 7.30-10.00 i  14.30 do 15.30.

Przepraszamy za ograniczenia.

Szanowni Rodzice,

 
decyzją Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie, wszystkie szczecińskie szkoły zmieniają operatora odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21, dokonana zostanie zmiana dziennika elektronicznego na Librus Synergia. W związku z pracami nad uruchomieniem nowego dziennika – do 14 września 2020 r. poinformowano nas, żę będzie możliwość korzystania z komunikatora dotychczasowego dziennika elektronicznego przy wykorzystaniu
wcześniejszych danych do logowania ( najlepiej zrobić to na przeglądarce Mozilla) Dane dostępowe do nowego dziennika elektronicznego Librus Synergia (login i hasło) będą Państwu udostępniane systematycznie (na zebraniach z Rodzicami w dniach 9,10,11.09.2020 albo mailowo do 15.09.2020r.) przez wychowawców klas. Na bieżąco na stronie internetowej szkoły będą publikowane wszelkie informacje i aktualności dotyczące funkcjonowania nowego dziennika elektronicznego.

 
instrukcja-logowania-do-systemu-librus-synergia-1
 
 
https://pe.szczecin.pl/chapter_201233.asp
 
https://pe.szczecin.pl/chapter_201489.asp


Szanowni Rodzice , Opiekunowie Prawni,

 
przed nami nowy rok szkolny, który rozpoczynamy w stanie zagrożenia epidemicznego. Praca w szkole będzie organizowana zgodnie z wytycznymi MEN, GIS oraz wytycznymi Organu Prowadzącego
z uwzględnieniem specyfiki naszej placówki. Zajęcia rozpoczynamy 1 września 2020 r. w trybie stacjonarnym (w wariancie A). W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na COVID 19, dyrektor w porozumieniu ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz Organem Prowadzącym może zastosować inne warianty : Wariant B - mieszany (połączenie kształcenia stacjonarnego z kształceniem zdalnym); Wariant C – zdalne. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym uczniom, wychowankom oraz personelowi, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. W trosce
o zdrowie dzieci i pracowników szkoły ograniczony zostanie dostęp osób z zewnątrz (w tym rodziców) na teren placówki. Rodzic klasy 1 SSP przez miesiąc wrzesień będzie mógł wejść z dzieckiem do szkoły aby wprowadzić bezpośrednio swoje dziecko i oddać pod opiekę wychowawczyni. Dla reszty Rodziców rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Oświatowe władze Szczecina postanowiły zmienić dotychczas istniejący i-dziennik na  Portalu Edukacyjnym na i-dzienniki działający pod ogólnie przyjętą nazwą LIBRUS. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo instrukcje  na temat logowania, hasła i loginy. Do 10 września prosimy o zaglądanie do starego i-dziennika, który będzie jedną z form komunikowania. Nowi Rodzice będą informowani przez wychowawców poprzez podane przy rekrutacji maile oraz telefonicznie. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum pobytu Rodziców i Opiekunów na terenie placówki. Prosimy również o zasłanianie nosa i ust, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego. Liczymy na współpracę z Państwa strony, która pomoże przetrwać ten trudny dla Nas wszystkich czas.

 
Kilka bardzo ważnych informacji dotyczących pobytu uczniów  w szkole i internacie:
 
Do szkoły i internatu przychodzą dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych
( gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne)
 
Rodzice pozostają w stałym kontakcie ze szkołą. Numer telefonu 91 4885288 lub telefon
od wychowawcy klasy jest przez Państwa odbierany w każdej sytuacji

 
- obowiązuje zachowanie dystansu społecznego w miarę możliwości  – 1.5 m odległości od innej osoby
 
- po przyjściu do szkoły rekomenduje się dla młodszych uczniów umycie rąk, dla starszych zdezynfekowanie odpowiednim płynem znajdującym się przy wejściu oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do stołówki szkolnej (szkoła została wyposażona w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała)
 
- uczniowie będą przebywać w wyznaczonej dla każdej klasy sali ( oprócz lekcji w-fu, które odbywać się będą na powietrzu, nauki języka obcego w grupach oraz informatyki )
 
- w czasie pobytu uczniów w szkole i internacie wszystkie sale będą systematycznie wietrzone (prośba
o uwzględnienie tego faktu- sweter, bluza, opaska na głowę )
 
- w przestrzeniach wspólnych obowiązywać będzie wszystkich uczniów noszenie maseczki zakrywającej usta i nos
 
- w szkole znajdują się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania
w czasie pandemii, w łazienkach instrukcje prawidłowego mycia rąk
 
- posiłki wydawane będą zgodnie z zaleceniami GIS i MEN z zachowaniem dystansu społecznego
od 07.09.2020r. wg ścisłe ustalonego harmonogramu na każdy dzień ( bardzo prosimy o uwzględnienie braku sklepiku w szkole i zabezpieczenie posiłków w pierwszych dniach)
 
- wejście do szkoły odbywać się będzie wejściem głównym, uczniowie skierowani będą odpowiednio:
 
a) klasy 1-3 SSP na I piętro, gdzie przy klasach na wieszakach pozostawią wierzchnie ubrania
 
i założą obuwie zmienne
 
b) klasy 4-8a SSP w pierwszej szatni, skąd klatką schodową naprzeciw wejścia głównego udadzą
 
się do sal
 
c) klasy 8b SSP i 1-3 LOMS w drugiej szatni poprzez przygotowane nowe wyjście udadzą się
 
 klatką schodową przy bibliotece do swoich sal.

 
Szkoła zostanie podzielona na sektory adekwatne dla poszczególnych grup wiekowych:

 
I piętro klasy 1-6 SSP
 
II piętro klasy 7-8 SSP i 1 LOMS
 
III piętro klasy 2-3 LOMS
 
- przerwy uczniowie spędzać będą :
 
w klasach pod opieka nauczyciela,
 
wychodząc na boisko według harmonogramu pod opieką nauczyciela i zachowując przy
 
przejściach dystans społeczny

 
Do świetlicy szkolnej proszę zapisywać dzieci tylko w przypadku całkowitej niemożności zapewnienia jakiejkolwiek opieki nad dzieckiem.

 
Podczas zajęć z religii i etyki uczniowie w nich nieuczestniczący będą mieli zapewnioną opiekę
na terenie szkoły.
 
Na obiektach sportowych uczniów obowiązywać będą adekwatne regulaminy ustanowione zgodnie
z wytycznymi i rekomendacjami GIS. Na każdych pierwszych zajęciach nauczyciele będą szczegółowo
z nimi zapoznawać uczniów.
 
Wszystkie wyjścia i wyjazdy poza teren szkoły nie związane z realizacją podstawy programowej
są zawieszone do czasu odwołania pandemii.
 
Wystrój klas i korytarzy zostanie ograniczony do minimum w celu odpowiedniej dezynfekcji wszystkich powierzchni w szkole.
 
Proszę o rozmowę z dziećmi na temat wszystkich obostrzeń w celu przygotowania go do zmian
w zakresie funkcjonowania szkoły.
 
Wyjazdy na obozy sportowe i zawody szkolne będą obwarowane przepisami wynikającymi z zaleceń
i rekomendacji GIS i MEN.  (Bardzo prosimy nie mylić ich z wyjazdami klubowymi)
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo już wkrótce w załącznikach do Regulaminu CMS na czas pandemii.


 
                                                                                                                            Dyrektor CMS w SzczeciniePodręczniki do języka niemieckiego w klasach 2 LO (2P i 2N) po gimnazjum są odpowiednio wybrane
klasa 2N Deutsch hautnah neu 2 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
klasa 2P Komplett 2 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń; książka składa się z 4 części)

Do listy podręczników wdarł się chochlik:   
  
Klasa I, Szkoła Podstawowa, program nr AZ-1-01/18, " Pan Bóg jest naszym Ojcem", red.ks. dr Paweł Płaczek, wydawnictwo św. Wojciecha (podręcznik, ćwiczenia)   
  
Klasa V, Szkoła Podstawowa, program nr AZ- 2-01/18, "Bóg szuka człowieka", red.ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak, wydawnictwo św. Wojciecha (podręcznik, ćwiczenia).   

Za utrudnienia przepraszamy!Lista podręczników do SSP i LOMS znajduje się w zakładce Komunikaty -> PodręcznikiZAPRASZAMY
ABSOLWENTÓW KLAS VIII SSP ORAZ KANDYDATÓW DO KLAS I LOMS  
DO ODBIORU/SKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W DNIACH:
31.07
(PIĄTEK), 3.08 (PONIEDZIAŁEK), 4.08 (WTOREK)
W GODZINACH 8.00-14.30
UWAGA!
W  dniu 01.07.2020 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach  8.00-11.45 ze względu na szkolenie kadry administracyjnej szkoły. Szkołą  czynna w godzinach 8.00- 15.00 (dokumenty po godzinie 11.45 proszę  zostawiać na portierni)WSZYSTKIE INFORMACJE O POWROCIE DZIECI DO SZKOŁY I EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH SĄ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin

Telefon: +48 91 488 52 88

E-mail: sekretariat@cmsmazurska.pl
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU:
Partnerzy:
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści