EGZAMINY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023 / 2024

Prezentacja przedstawiająca procedurę przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Prezentacja przedstawiająca procedurę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.