LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Laboratoria Przyszłości są inicjatywą realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach programu rządowego szkoły mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup nowoczesnego wyposażenia. Celem tej inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki inicjatywie uczniowie już na poziomie szkoły podstawowej mogą nabyć wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowej i zawodowej. Co istotne, projekt MEN zakłada, że realizacja celu inicjatywy doprowadzi do „upraktycznienia” procesu edukacji – chodzi o to aby uczniowie żywo uczestniczyli w tym procesie, dokonując eksperymenty i tworząc projekty – nie zaś biernie przyjmowali przekazywaną przez nauczycieli wiedzę.

 

Przygotowany w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości katalog wyposażenia obejmuje sprzęt, który pozwoli uczniom rozwijać kompetencje w przyszłości. W skład tej oferty wchodzą urządzenia i narzędzia właściwe dla różnych dyscyplin, takich jak robotyka, gastronomia czy sztuka.

Projekt Laboratoria Przyszłości realizowany jest zgodnie z ustalonym przez ministerstwo terminarzem w dwóch etapach:

 • do 31 grudnia  2021 r. – ostateczny termin wykorzystania przynajmniej 60 % wartości przyznanego dofinansowania;
 • do 31 sierpnia 2022 r. – ostateczny termin na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach dofinansowania.

ETAPY

I ETAP PROGRAMU

Do 31 grudnia 2021 r., szkoła wykorzystała 40% wartości przyznanego dofinansowania w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu wyposażenia podstawowego i wybranych elementów wyposażenia dodatkowego, zgodnie z potrzebami szkoły.

 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

 1. Stacja lutownicza.
 2. Mikrokontroler Arduino zestaw.
 3. Aparat fotograficzny Sony.
 4. Statyw do aparaty i kamery.
 5. Zestaw lamp światła ciągłego GlareOne.
 6. Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini.
 7. Mikroport Saramonic Blink 500 B1.
 8. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery.
 9. Kamera Insta360.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki:

 1. Okulary VR wirtualne laboratorium przedmiotowe Class VR4,
 2. Licencja – 3 lata dostęp do portalu wirtualnych lekcji.

II ETAP PROGRAMU

Do 31 sierpnia 2022 r., szkoła wykorzystała 60% wartości przyznanego dofinansowania w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Dokonano zakupu wyposażenia podstawowego oraz wybranych elementów wyposażenia dodatkowego, zgodnie z potrzebami szkoły.

 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

 1. Drukarki 3D szt. 2
 2. Suszarka do filamentu.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Specjalistyczne urządzenia wraz z oprogramowaniem:

 1. Monitor interaktywny DLED myBoard SILVER 75”, dotyk w podczerwieni, wraz z wbudowanym komputerem i statywem mobilnym.
 2. Laptop Dell Vostro do obsługi drukarek 3D.

Sprzęt gospodarstwa domowego:

 1. Urządzenia wielofunkcyjne Termomix

Materiały eksploatacyjne do drukarek 3D:

 1. Filament.
 2. Suszarkę filamentu.