RADA RODZICÓW

Drodzy rodzice

 

Rada Rodziców działająca w naszej szkole pragnie serdecznie podziękować za zeszłoroczne wpłaty.

Były one mało liczne, ale rozumiemy, że czas pandemiczny był dla wszystkich trudnym okresem.

 

Mimo ograniczonych możliwości, Radzie Rodziców udało się zrealizować minimum założonych celów min. liczne nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego 2020/2021, dofinansowania do wycieczek klasowych oraz Samorządu Uczniowskiego.

 

W obecnym roku szkolnym potrzeby są większe, a wśród nich najpilniejsze…

W lipcowej powodzi monitoring (okablowanie) w części szkoły uległ zniszczeniu. Koszt wymiany i doposażenia części monitoringu to ponad 18 tysięcy złotych, co przekracza możliwości finansowe szkoły. Stąd również wyzwanie dla Rady Rodziców, aby wesprzeć szkołę w tym przedsięwzięciu i partycypować w kosztach.
W końcu chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci.

 

Liczymy na Państwa wpłaty.

Od tego roku delikatnie zmieniły się zasady płatności, wynajmu szafek i zwrotów części wpłaconych pieniędzy do oddziałów klasowych:

 

  1. Kwota dobrowolnej składki na RR to 100 zł. Nie zmienia się ona w przypadku rodzeństw (w tytule wpłaty proszę wpisać wszystkie dzieci i klasy, do których chodzą).
  2. Szafki szkolne- każdy kto wpłaci 100 zł na RR może dostać szafkę gratis na rok szkolny (rodzeństwa również). Liczy się kolejność wpłat i zgłoszeń chęci posiadania szafki, którą należy wyrazić w tytule wpłaty np. Jan Kowalski, klasa 4 SPP, RR + szafka. Sposób odbioru kluczyka do szafki?- niebawem szczegóły na stronie internetowej CMS w zakładce Rada Rodziców.
  3. 50% sumy kwoty wpłaconej przez klasę, na wniosek wychowawcy, zawsze wraca do oddziału klasowego na dobrowolne wydatki.

 

Składkę należy wpłacać na konto bankowe RR.

 

Regulamin korzystania z szafek – do podpisania

Konto bankowe Rady Rodziców.

 

Bank PEKAO S.A.
Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
PL 50 1240 3927 1111 0010 2875 0043

 

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa.