INTERDYSCYPLINARNA

AKTUALNOŚCI

  CMS-ikona-512-interdyscyplinarna

  INFORMACJE OGÓLNE

  O kierunku

  Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego znajduje się w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie. LOMS to szkoła, która stwarza idealne warunki dla łączenia treningów sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.

  Jest najlepszym miejscem do nauki dla sportowców ze Szczecina, województwa i Polski.

  Za wysoką jakość kształcenia ogólnego i sportowego odpowiada wykwalifikowana i przyjazna kadra nauczycielska i trenerska. Zawodnicy powołani na zgrupowania kadrowe, obozy, mogą korzystać z dodatkowych konsultacji. Uczniowie – sportowcy, osiągający wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej, mogą realizować w naszej szkole indywidualny tok nauki.

  W tym roku oprócz takich profili jak: piłka nożna dziewcząt / piłka nożna chłopcówpływacki / boks nowością w naszej placówce jest klasa o profilu interdyscyplinarnym. Uczniowie w tej klasie mogą połączyć proces dydaktyczny (zajęcia w szkole do południa) z rozwojem sportowym w wielu dyscyplinach (po południu zajęcia treningowe realizowane w strukturach klubów sportowych). Zawodniczki i zawodnicy są reprezentantami barw klubowych w zawodach rangi miejskiej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie kadry nauczycielskiej, która ma doświadczenie w pracy z uczniem – sportowcem, uczestniczyć w zajęciach z psychologii sportu, fizjologii sportu, chemii w sporcie. Psycholog sportu prowadzi zajęcia z komunikacji, umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z emocjami i stresem, zarządzania czasem.

  Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie optymalnych warunków do skutecznego łączenia nauki ze sportem poprzez trwałe rozwijanie zainteresowań sportowych, prozdrowotnych i naukowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z uczniami – sportowcami gwarantujemy fachową opiekę pedagogiczną, psychologiczną oraz trenerską. Kształcimy ucznia tak, aby osiągał jednocześnie wysokie wyniki w sporcie i nauce.

  Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Posiadamy sale wyposażone w tablice interaktywne, pracownie komputerowe, multimedialną pracownię fizyczną i matematyczną, nowocześnie wyposażone pracownie językowe, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną, kompleks nowoczesnych boisk OCSiR, siłownię na świeżym powietrzu. W całym budynku jest dostęp do sieci Wi-Fi. Funkcjonuje także stołówka szkolna dająca uczniom możliwość spożywania śniadań i obiadów. Zapewniamy kompleksowe żywienie ze zbilansowaną dietą dostosowaną do wieku sportowca. Uczniowie przez trzy dni w tygodniu mają zapewnioną opiekę pielęgniarki. Realizujemy projekt „Szafka dla ucznia”.

  Szkoła spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej oraz monitoring.

  Placówka dysponuje również miejscami w koedukacyjnym interdyscyplinarnym i przede wszystkim komfortowo wyposażonym internacie, w którym znajdą się: pralnia, kuchnia, pokój nauki własnej, stołówka.

  Osiągnięcia sportowe uczniów CMS Szczecin w roku szkolnym 2021 / 2022

  Obiekty

  Adres miejsca prowadzenia zajęć:

  ul. Mazurska 40, Szczecin