STOŁÓWKA

AKTUALNOŚCI

Harmonogram spożywania posiłków

ŚNIADANIA

8:30 – 10:30

 

OBIADY

11:20 – 13:30

 

Klasy schodzą na stołówkę szkolną według ustalonego harmonogramu

UCZNIOWIE Z KLAS 1-3 SPOŻYWAJĄ OBIAD W OBECNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY LUB OPIEKUNA ŚWIETLICY POZA PRZERWAMI (WEDŁUG HARMONOGRAMU)