STOŁÓWKA

AKTUALNOŚCI

Harmonogram spożywania posiłków

ŚNIADANIA

8:30 – 10:40

 

OBIADY

12:15 – 14:40

 

Klasy schodzą na stołówkę szkolną według ustalonego harmonogramu

UCZNIOWIE Z KLAS 1-3 SPOŻYWAJĄ OBIAD W OBECNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY LUB OPIEKUNA ŚWIETLICY POZA PRZERWAMI (WEDŁUG HARMONOGRAMU)

Odpisy posiłków dokonujemy telefonicznie pod numerem wewnętrznym 17