Plebiscyt Edukacyjny

Nominacje w Plebiscycie Edukacyjnym

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody Szkoła Roku w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym, który w województwie zachodniopomorskim jest prowadzony przez „Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński”.
Jednocześnie nominację do nagrody w Plebiscycie otrzymała także dyrektor naszej placówki Pani Izabela Kępczyńska-Sitka.
Ponadto nominację do tytułu Nauczyciel Roku otrzymali pracujący w naszej szkole nauczyciele: Adriana Sztuk, Sylwia Olobry i Mirella Baranowska.
Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października. Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gk24.pl/nauczyciel