Opłaty za posiłki w internacie za maj 2024

POSIŁKI W INTERNACIE w dniach 01-31.05.2024 r.

 

Kolacja od poniedziałku do piątku – 15 zł

Śniadanie w weekend – 15 zł

Obiadokolacja (ciepłe danie) w weekend –17 zł

 

Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc maj 2024:Kolacja (poniedziałek-piątek):
1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31.05

23 x 15 zł = 345 zł  

Obiadokolacja (sobota-niedziela): 8 x 17 zł = 136 zł
Śniadanie (sobota-niedziela): 8 x 15 zł = 120 zł
 
Proszę dokonywać wpłat do 26.04.2024 r. do godz. 11:00. Wpłaty po tym terminie spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.

Odpisy z posiłków w internacie przyjmowane są do godz.10:00.

Odpis zgłoszony np. we wtorek przed godz. 10:00 będzie przysługiwał od czwartku.

Informacja o posiłkach w internacie: tel.: 667 007 806

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 8 SSP, 1N LOMS, itp.

Kolacja internat za m-c: kwota

Śniadanie weekend internat za m-c : kwota

Obiadokolacja weekend  internat za m-c: kwota

 

Jeżeli posiłek w któryś dzień ma być wykreślony, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku, np.: 

kolacja internat 330 zł (bez 13.05.2024).

Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin