Zmiana godziny prób sprawności w rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 SSP

UWAGA !!! zmiana godziny 
W dniu 22.08.2022 odbędą się testy sprawności (ląd) z pływania w ramach rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 SSP o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej CMS ul. Mazurska 40 w Szczecinie.