ZARZĄDZENIE NR 41/23 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

ZARZĄDZENIE NR 41/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym

Zarządzenie 41/23

Tagi: