Opłaty za posiłki w internacie za grudzień 2022

POSIŁKI W INTERNACIE

w dniach 01-22.12.2022 r.

UWAGA

W GRUDNIU 2022 R. POSIŁKI W INTERNACIE WYDAWANE BĘDĄ DO 22.12.2022r.(WŁĄCZNIE)

Śniadanie w weekend – 14 zł

Kolacja od poniedziałku do piątku – 14 zł

Obiadokolacja (ciepłe danie) w weekend –16 zł

 

Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc grudzień 2022:Kolacja (poniedziałek-piątek):
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22.12

16 x 14 zł = 224 zł  

Obiadokolacja (sobota-niedziela): 6 x 16 zł = 96 zł
Śniadanie (sobota-niedziela): 6 x 14 zł = 84 zł
 
Proszę dokonywać wpłat do 25.11.2022 r. do godz. 11:00. Wpłaty po tym terminie spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.

Odpisy z posiłków w internacie przyjmowane są do godz.10:00.

Odpis zgłoszony np. we wtorek przed godz. 10:00 będzie przysługiwał od czwartku.

Informacja o posiłkach w internacie: tel.: 667 007 806

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 8 SSP, 1N LOMS, itp.

 

Kolacja internat za m-c: kwota

Śniadanie weekend internat za m-c : kwota

Obiadokolacja weekend  internat za m-c: kwota

Jeżeli posiłek w któryś dzień ma być wykreślony, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku, np.: 

kolacja internat 210 zł (bez 05.12.2022).

Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin