REKRUTACJA KLAS 4 SSP - 7

Przejdź do treści
REKRUTACJA DO KLAS IV SSP NA ROK SZKOLNY 2021/2022
O PROFILU PŁYWACKIM i OS Z ELEMENTAMI SZTUK I SPORTÓW WALKI

Przesuniecie terminów rekrutacji uzupełniającej do 4 i 7 klasy Sportowej Szkoły Podstawowej.
Szanowni Państwo z powodu zawieszenia wszystkich zajęć w szkole (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia18.03.2021r.) przesuwamy terminy testów sprawności fizycznej do klas 4 i 7 Sportowej Szkoły Podstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej na termin po 11 kwietnia 2021r.
Dokładne daty i godziny testów podamy około 10 kwietnia 2021r.

Uwaga, przedłużamy termin składania wniosków do klasy 4 SSP do dnia 17 marca 2021 r., wyznaczamy dodatkowe terminy testów sprawności.
Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem


Informacja
 
w procesie rekrutacji wymagane jest złożenie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale nie można zastąpić ww. kopią aktualnej karty sportowca
 

Każdy  ma prawo uzupełniać złożone wnioski w terminie do kiedy jest to  wskazane w harmonogramie, należy wskazać wtedy o co złożony wcześniej  wniosek się uzupełnia podając również: imię i nazwisko kandydata,  rekrutacja klasa: 4. Dokumenty składa się w zamkniętej  kopercie lub innej dostępnej dla Państwa formie - do urny na portierni  szkoły. Kompletność złożonych wniosków sprawdza/weryfikuje komisja rekrutacyjna.


Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści