REKRUTACJA KLAS 1 LOMS - 7

Przejdź do treści
REKRUTACJA KLAS 1 LOMS

WYPEŁNIONY WNIOSEK NABORU MUSI BYĆ WYDRUKOWANY, PODPISANY I  PRZESŁANY PRZEZ SYSTEM NABÓR DO SZKOŁY LUB DOSTARCZONY OSOBIŚCIE DO  SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.     

SAMO WYPEŁNIENIE WNIOSKU NIE SPOWODUJE BRANIA UDZIAŁU W REKRUTACJI.     

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU NIEZBĘDNE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ DLA KANDYDATÓW     
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Postępowanie rekrutacyjne do LOMS rozpocznie się 15 czerwca 2020r.
 
Dodatkowe terminy


Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021 odbywa się on-line !!!

  • W tym przypadku na etapie składania wniosków nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w szkole
  • Wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami składany jest elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru
Uwaga: Szczegółowa instrukcja dostępna jest w zakładce „Dokumenty” na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości ) dopuszczalne jest również dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Oryginał wniosku (podpisany przez kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych) wraz z załącznikami i innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej w terminie 13 – 18 sierpnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem woli (patrz pkt. 10 harmonogramu rekrutacji
do LOMS na rok 2020/2021)

Szanowni Państwo,
informujemy, że w zakładce "Dokumenty" na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa znajduje się ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 

W sprawach zasad i przebiegu testów sprawności fizycznych do LOMS można kontaktować się z trenerami:
pływanie/sporty wodne - 503 007 547
piłka nożna dziewcząt- Natalia Niewolna 533331970 (poniedziałek - piątek od 10:00-14:00)
piłka nożna chłopcy - Piotr Łęczyński 504120940
boks - Marcin Stankiewicz 608294632Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści