POSIŁKI INTERNAT - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
POSIŁKI W INTERNACIE

 
w dniach 10-28.01.2022 r.
  
Śniadanie 12 zł
Kolacja 14 zł
  
Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc  styczeń 2022:
 
Kolacja (poniedziałek- piątek):  15 x 14 zł =  210 zł  
Kolacja (sobota-niedziela):  4 x 14 zł =  56 zł
Śniadanie (sobota-niedziela): 4 x 12 zł =  48 zł
Proszę dokonywać wpłat do 04.01.2022r. do godz. 11. Wpłaty po tym terminie spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.
Odpisy z posiłków w  internacie  przyjmowane są do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.
 
Informacja o posiłkach w internacie: tel. 579 942 613
 
Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:
 
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 7B SSP, 1D LOMS, itp.
Śniadanie internat za m-c: kwota
Obiad internat za m-c: kwota
Kolacja internat za m-c: kwota
Śniadanie weekend internat za m-c : kwota
Kolacja weekend  internat za m-c: kwota
 
Jeżeli posiłek w któryś dzień ma być wykreślony, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku, np.:  kolacja internat 196 zł (bez 10.01.2022). Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.
 
Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin


Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści