POSIŁKI INTERNAT - 7

Przejdź do treści
POSIŁKI W INTERNACIE
07-30.04.2021 r. (w przypadku kontynuacji nauczania zdalnego)
Śniadanie 11 zł
Obiad 13 zł
Kolacja 13 zł
Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc  kwiecień 2021:

Kolacja (pn-pt):  18 x 13 zł =  234 zł   
Obiad (pn-pt):  18 x 13 zł = 234 zł      
Śniadanie (pn-pt): 18 x 11 zł = 198 zł
Kolacja (sb-nd):  6 x 13 zł =  78 zł
Śniadanie (sb-nd):  6 x 11 zł =  66 zł

Proszę dokonywać wpłat do 26.03.2021r. do godz. 11. Wpłaty po tym terminie spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.
Odpisy z posiłków w  internacie  przyjmowane są do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.
Informacja o posiłkach w internacie: tel. 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 7B SSP, 1D LOMS, itp.
Śniadanie internat za m-c: kwota
Obiad internat za m-c: kwota
Kolacja internat za m-c: kwota
Śniadanie weekend internat za m-c : kwota
Kolacja weekend  internat za m-c: kwota
Jeżeli posiłek w któryś dzień ma być wykreślony, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku, np.:  kolacja internat 221 zł (bez 07.04.2021). Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści