PODSTAWOWE INFORMACJE - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
PODSTAWOWE INFORMACJE

KONTO  RADY RODZICÓW
CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZECINIE
PL 50 1240 3927 1111 0010 2875 0043       Bank Pekao SA

Wysokość składki na radę rodziców w roku szkolnym 2021/2022: 100 zł / osobę

W przypadku rodzeństwa w naszej szkole: 100 zł / rodzeństwo
Wpłaty prosimy uiszczać na konto rady rodziców, koniecznie z komentarzem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa

UWAGA: Każde dziecko, które wpłaci 100 zł na radę rodziców - otrzyma możliwość korzystania  z zamykanej szafki szkolnej GRATIS ! Przez cały rok szkolny 2021/2022.
Decyduje kolejność zgłoszeń.Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści