OPŁATY - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
INTERNAT OPŁATY

Opłata za internat 140 zł/m-c
Opłatę za internat należy uiścić oddzielnym przelewem

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści