INFORMACJE O POSIŁKACH SZKOŁA - 7

Przejdź do treści
STOŁÓWKA


KOSZT POSIŁKÓW W SZKOLE

ŚNIADANIE – 9,00 zł
OBIAD – 6,00 zł
Nr konta
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436
PKO BANK POLSKI SA
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40

Odpisy z posiłków do godz: 10:00
Nr tel: 91 488 52 88 wew.17 – P.Beata


Sprzedaż posiłków za LISTOPAD 2020r. od 19.10.2020r. do 27.10.2020r. - (w terminie)

UWAGA

1. Proszę wysyłać przelewy w terminie, tak aby były zaksięgowane na koncie szkoły do 27.10.2020r. - uczeń będzie wówczas jadł posiłki od 02.11.2020r.
2. Płatności po terminie będą przyjmowane tylko do 06.11.2020r. – wówczas posiłki będą wydawane w zależności od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru.
3. Proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy wpłat przenieść na następny miesiąc.

W dniu 11.11.2020r. stołówka nieczynna
OBIADY - 20 dni x 6 zł = 120,00 zł
ŚNIADANIA - 20 dni x 9 zł = 180,00 zł
OBIADY 50 % zniżki – 60,00 zł
- proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np. śniadania – 180 zł, obiady – 120 zł)
- jeżeli chcemy wykreślić posiłek, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku (według wzoru poniżej)
- np. obiady – 114 zł bez 15.11, imię, nazwisko ucznia oraz klasę
- przelewy źle opisane będą do Państwa odsyłane
- wpłaty za obiady i śniadania należy dokonywać na osobnych przelewach
ZE ŚNIADAŃ W SZKOLE MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE PRZY ULICY TWARDOWSKIEGO
Odpisy posiłków w szkole proszę zgłaszać do godz.10:00.           
Odpis będzie przysługiwał od następnego dnia po zgłoszeniu.
Informacja o posiłkach i odpisy : Kasa - 91 488 52 88 wew: 17 - P.Beata
Pokój nr 4
Kierownik stołówki (jadłospis) – 91 488 52 88 wew: 22 - P.Magda
Pokój nr 9
Wpłat za posiłki należy dokonywać na osobnych przelewach wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.
Śniadania za miesiąc : kwota
Obiady za miesiąc : kwota
Wpłat za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436
PKO BANK POLSKI SA
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści