INFORMACJE O POSIŁKACH SZKOŁA - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
Sprzedaż posiłków za STYCZEŃ 2022r.

Proszę wysyłać przelewy od 03.01.2022r.do 07.01.2022r.

PRZELEWY ZAKSIĘGOWANE NA KONCIE SZKOŁY DO 07.01.2022r.
do godziny 14:00

1. Proszę wysyłać przelewy w terminie, tak aby były zaksięgowane na koncie szkoły do 07.01.2022r. - uczeń będzie wówczas jadł posiłki od 10.01.2022r.
2. Płatności po terminie będą przyjmowane tylko do 11.01.2022r. – wówczas posiłki będą wydawane w zależności od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru.
3. Proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy wpłat przenieść na następny miesiąc.
4. Proszę nie robić szybkich przelewów. Powoduje to, że na wydruku z państwa banku nie widzimy numeru konta, który potrzebujemy do zwrotów.
5. Płatności  po terminie -  proszę nie wpłacać całej miesięcznej kwoty jeżeli uczeń nie jadł posiłków od początku miesiąca.

Stołówka szkolna czynna od 10.01.2022r. do 28.01.2022r.
OBIADY - 15 dni x 6 zł = 90,00 zł
ŚNIADANIA - 15 dni x 9 zł = 135,00 zł
Śniadania -  pon i  piąt – 6 dni = 54,00 zł

UWAGA
POGOŃ – śniadania i obiady dla uczniów  finansowane
do 28.01.2022r.(od lutego nowe listy)
SMS BOKS – nowe listy od stycznia 2022r. (informacja o finansowaniu ucznia - koordynator SMS Boks – Pan Marcin
SMS PŁYWANIE  – nowe listy od stycznia 2022r.( informacja o finansowaniu ucznia - koordynator SMS Pływanie – Pan Paweł
PŁYWACY - uczniowie finansowani  ze zniżką 50% - zniżka obowiązywała tylko do grudnia 2021r.      
- proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np. śniadania – 135,00 zł, obiady – 90,00 zł)
- jeżeli chcemy wykreślić posiłek, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku (według wzoru poniżej)
- np. obiady – 84,00 zł bez 14.01 , imię, nazwisko ucznia  oraz klasę
- przelewy źle opisane będą do Państwa odsyłane

ZE ŚNIADAŃ W SZKOLE MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE PRZY ULICY TWARDOWSKIEGO
Koszt jednego obiadu – 6 zł
Koszt jednego śniadania – 9 zł
Odpisy posiłków w szkole proszę zgłaszać do godz.10:00.            
Odpis będzie przysługiwał od następnego dnia po zgłoszeniu.

KASA – KSIĘGOWOŚĆ - ODPISY POSIŁÓW - 91 488 52 88 wew: 17
Pokój nr 4

Kierownik stołówki (informacje o jadłospisie) – 91 488 52 88 wew: 2
Pokój nr 9

Wpłat za posiłki należy dokonywać  na osobnych przelewach wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.
Śniadania za miesiąc : kwota
Obiady za miesiąc : kwota

Wpłat za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436
PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści