HISTORIA SZKOŁY - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
HISTORIA SZKOŁY PRZY ULICY MAZURSKIEJ W SZCZECIENIE

W roku szkolnym 1998/99 w budynku SP 62 im. Aleksandra Omieczyńskiego działającym od 01.09.1966 r. powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. W skład tej placówki od 1999 roku wchodziły: rejonowa SP nr 62, rejonowe Gimnazjum nr 19, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.  Po blisko dziesięciu latach działalności  szkoły  – na  podstawie  Uchwały Rady  Miasta nr XXII/605/08   z 16  czerwca  2008 roku- 1 września 2008 roku rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Sportowego. Przez siedem lat w szkole w lewobrzeżnej części Szczecina przy ul. Mazurskiej 40 oraz na stronie prawobrzeżnej przy ul. Rydla 49 krzewiono kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia, kształtowano holistyczny rozwój uczniów uzdolnionych, wychowywano i edukowano przyszłych mistrzów sportu. Uczniowie CKS, w myśl hasła: „Sport  to  pasja,  nauka  to wolność”, zdobywali nagrody  i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, boks, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo. Gdy w prawobrzeżnej części   miasta   pojawiła  się potrzeba utworzenia  oddziałów  sportowych dla  uczniów  szkół  podstawowych,  okazało  się,  że jedyną,  zgodną  z obowiązującym prawem możliwością, dzięki której utworzone zostaną nowe oddziały sportowe szkoły podstawowej przy ul. Rydla 49,  jest rozdzielenie Centrum Kształcenia Sportowego z wyłączeniem szkół zlokalizowanych przy ul. Mazurskiej 40 i utworzeniem na ich bazie nowej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr V/46/15 z 17 lutego 2015 roku 1 września roku szkolnego 2015/2016 przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie rozpocznie działalność Centrum Mistrzostwa Sportowego.

Największym osiągnięciem szkoły przy ul. Mazurskiej 40 jest  umiejętność  organizowania  harmonijnego  rozwoju  dzieci  i młodzieży  w  zakresie  dydaktyki
i sprawności fizycznej. Uczniowie tej placówki są medalistami mistrzostw świata, Europy, kraju, członkami kadry narodowej Polski i kadry województwa zachodniopomorskiego w różnych dyscyplinach sportu. Naszymi absolwentami są m.in.: Konrad Wasielewski, Mateusz Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, Katarzyna Baranowska, Hanna Zembrzuska, Filip Zaborowski, Marcin Kaczmarski, Halina Ptak, Karol Ostrowski, Sebastian Samiła, Roksana Ratajczyk, Sebastian Walukiewicz, Maciej Żurawski.


Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści