DOKUMENTY - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
DOKUMENTY


Regulamin bezpiecznego funkcjonowania wychowanków w internacie CMS wraz  załącznikami znajduje się w zakładce KOMUNIKATY/POWRÓT DO SZKOŁY

Proszę o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie załączonych dokumentów.

Oryginały podpisanych dokumentów:

- umowa (w dwóch egzemplarzach, podpisana przez oboje rodziców/opiekunów prawnych)
- regulamin internatu
- regulamin bezpiecznego funkcjonowania wraz z załącznikami
- pełnomocnictwo
- karta informacyjna mieszkańca internatu
- oświadczenia
- klauzula informacyjna

muszą być dostarczone do internatu w dniu zakwaterowania wychowanka w placówce.

Załączniki:

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści